SNUKERIO TAISYKLĖS

 

Žaidimo tikslas:

Surinkti daugiau už varžovą taškų.

Taškų pelnymas:
Už kiekvieną teisingai įmuštą raudoną rutulį žaidėjas gauna vieną tašką, už geltoną – du, žalią – tris, rudą – keturis, mėlyną – penkis, rožinį – šešis ir juodą – septynis.

Pradinis smūgis: 

Atliekant pradinį smūgį, baltas rutulys (smugiuojamas iš D zonos) būtinai pirma turi paliesti raudoną. Priešingu atveju varžovas gauna baudos taškus ir turi teisę sutikti su susidariusia padėtimi ir atlikti savo smūgį arba paprašyti žaidėjo iš naujo atlikti pradinį smūgį. Nebūtina numušti rutulių į bortą ar įmušti į kišenes.

Žaidimo eiga:
Teisingai įmušus rutulį, žaidėjas gauna tiek taškų, kiek vertas įmuštas rutulys. Rutuliai mušami tam tikra tvarka. Pradžioje žaidėjas privalo įmušti raudoną rutulį. Jei įmuša jį, gali mušti bet kurį spalvotą rutulį (raudono nebegali). Įmušus spalvotą rutulį, jis išimamas ir vėl pastatomas į jam skirtą pradinę vietą (raudoni rutuliai neišimami). Įmušęs spalvotą, žaidėjas vėl privalo mušti raudoną.
Žaidėjui nepataikius rutulio į kišenę, ėjimas pereina priešininkui ir šis privalo mušti raudoną rutulį, nepriklausomai nuo to kokį paskutinį rutulį įmušė jo varžovas. Taip žaidžiama iki tol, kol ant stalo nebelieka raudonų rutulių. Sumušus raudonus, mušami spalvoti rutuliai jų vertės didėjimo tvarka (pirma mušamas geltonas, žalias ir t. t., paskutinis juodas). Kai ant stalo nebelieka raudonų rutulių, spalvoti rutuliai jau neišimami (išskyrus tuos atvejus, kai rutulys įmušamas su klaida).
Žaidimas pasibaigia, kai ant stalo nebelieka rutulių arba varžovas pripažįsta pralaimėjęs partiją.
Už padarytą klaidą žaidėjas yra baudžiamas. Jo priešininkas (varžovas) gauną tam tikrą taškų skaičių ir jam atitenka ėjimas (arba teisė rinktis kas tęsia žaidimą).

Klaidos:

  • Jei baltu rutuliu pirmu lietimu nepaliečiamas reikiamas rutulys (priklausomai – raudonas arba spalvotas) arba įkrenta ne mušamas rutulys (mušant raudoną įkrenta spalvotas arba atvirkščiai). Tokiu atveju varžovas gauna tiek taškų, kiek vertas pirmas paliestas rutulys arba įkritęs rutulys, tačiau ne mažiau kaip 4 taškai.
  • Jei neliečiamas joks rutulys. Šiuo atveju priešininkas gauna mušamo rutulio taškų skaičių bet ne mažiau kaip 4 taškai.
  • Jei įkrenta baltas rutulys. Priešininkas gauna mušamo rutulio taškų skaičių, ne mažesnį kaip 4, stato rutulį namų zonoje ir gauna ėjimą.
  • Jeigu baltas rutulys nušoko nuo stalo arba įkrito į kišenę, varžovas smūgiuoja į bet kurią pusę iš D (pusračio namu zonos).

Teisingas smūgis:
Smūgis yra teisingas, jeigu baltas rutulys palietė žaidžiamą rutulį. Nebūtina įmušti rutulio ar, kad jis paliestų bortą.

Didžiausia galima surinkti taškų suma yra 147. Ji gaunama panaudojus visus raudonus kamuolius, po kiekvieno iš jų įmušant juodą, o tada sumušant likusius kamuolius eilės tvarka.