pool14

Pool 14.1 („Keturiolika ir vienas“) arba dar žinomas kaip tiesiog pulas yra žaidžiamas su penkiolika numeruotų rutulių ir baltu rutuliu. Už kiekvieną teisingai užsakytą ir įmuštą rutulį yra duodamas vienas taškas. Laimi tas sportininkas, kuris pirmas surenka reikiamą taškų suma. Šis žaidimas vadinamas besitęsiančiu todėl, kad sumušus keturiolika rutulių iš penkiolikos galimų, trikampis yra sustatomas ir sportininkas gali tęsti žaidimą.

Žaidžiant “Keturioliką ir vieną” būtina vadovautis “Bendrosiomis pulo taisyklėmis” bei taisyklėmis, aprašytomis šiame skyriuje.

Išmušimo nustatymas
Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius).

Rutulių sustatymas
Išmušimo smūgiui penkiolika rutulių yra sustatomi į trikampį bet kokia tvarka. Rutulys esantis trikampio viršūnėje privalo būti ant taško. Trikampio perstatymo atveju, kai sustatomi tik keturiolika rutulių, trikampio viršūnėje esančio rutulio vieta lieka laisva. Aiškiai matoma linija turi žymėti išorinę trikampio zoną, tam kad būtų galima nuspręsti ar išmušimui paliktas rutulys yra trikampio zonoje ar ne.

Teisingas išmušimas
Išmušimui galioja sekančios taisyklės:
a) Baltas rutulys statomas už namų zonos linijos.
b) Jei išmušimo metu nėra įmuštas užsakytas rutulys, tai išmušimas bus teisingas jei bent du rutuliai iš trikampio palies bet kurį stalo bortą. Neįvykdžius prieš tai minėtų sąlygų yra traktuojama kaip išmušimo klaida ir išmušinėjantis sportininkas yra baudžiamas dviem baudos taškais (žr. p.9. Klaida išmušimo metu). Sekantis sportininkas turi pasirinkimą:
* priimti esamą situaciją ir tęsti žaidimą
* liepti išmušinėjančiam žaidėjui kartoti išmušimo smūgį tol kol bus įvykdytos visos reikiamos sąlygos.

Žaidimo eiga
Mušantis sportininkas tęsia žaidimą tol kol sėkmingai įmuša užsakytus rutulius arba surenka reikiamą taškų sumą. Sumušus keturiolika rutulių žaidimas yra laikinai sustabdomas tam kad sustatyti naują trikampį.

Užsakomi smūgiai
Visi smūgiai turi būti užsakomi kaip nurodyta taisyklėje (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). Sportininkas gali užsakyti laisvą smūgį, po kurio žaidimas pereis jo priešininkui. Atsižaidimo metu įmušti rutuliai yra išstatomi (žr. reglamento p.1.10 Rutulių gražinimas į žaidimą).

Rutulių išstatymas
Visi neteisingai užsakyti rutuliai, o taip įmušti klaidos arba laisvo smūgio metu turi būti išstatyti (žr. reglamento p.1.10 Rutulių gražinimas į žaidimą). Jei “penkioliktas” piramidės rutulys turi būti išstatytas ir trikampis nėra paliestas, tai “penkioliktas” rutulys bus statomas piramidės viršūnėje ant trikampio taško. Teisėjas gali naudoti trikampį tam kad užtikrinti teisingą rutulių sustatymą.

Skaičiavimas
Už kiekvieną teisingai įmuštą rutulį yra skiriamas vienas taškas. Už kiekvieną papildomai įmuštą rutulį (jei užsakytas rutulys sėkmingai įmuštas) taip pat bus skiriama po tašką. Klaidos atveju žaidėjui yra skiriamas baudos taškas, ko pasekoje galimas neigiamas rezultatas.

Specialios trikampio sustatymo taisyklės
Jei baltas arba “penkioliktas” rutulys patenka į pažymėtą trikampio zoną ir trukdo trikampio sudėjimui, tai sekančios specialios taisyklės yra taikomos:
* jei “penkioliktas” rutulys buvo įmuštas kartu su paskutiniu užsakytu rutuliu, tai į trikampį statomi visi penkiolika rutulių.
* jei abu “penkioliktas” ir baltas rutuliai yra trikampio zonoje, tai į trikampį sustatomi visi penkiolika rutulių, o baltas rutulys žaidžiamas iš rankos namų zonoje.
* jei tik “penkioliktas” rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas ant namų zonos taško arba ant centrinio taško jei kartais baltas rutulys blokuoja namų zonos tašką.
*jei tik baltas rutulys yra trikampio zonoje, tai jis yra perstatomas sekančiai:
* jei “penkioliktas” rutulys yra ne namų zonoje tai baltas rutulys žaidžiamas iš rankos namų zonoje;
* jei “penkioliktas” rutulys yra namų zonoje, tai baltas rutulys statomas ant namų zonos taško arba ant centrinio taško jei namų zonos taškas blokuojamas.
Bet kuriuo atveju nėra jokių apribojimų kurie nusakytų kurį rutulį reikia žaisti pirmiausiai esant naujam trikampiui.

Klaidos
Už klaidą žaidimo metu yra skiriamas vienas baudos taškas, neteisėtai įmušti rutuliai yra išstatomi ir žaidimas pereina priešininkui. Baltas rutulys turi būti žaidžiamas iš pozicijos, kurioje jis liko.

Klaida išmušimo metu
Už klaidą išmušimo metu yra skiriami du baudos taškai ir toliau elgiamasi kaip nurodyta (žr. p.3 Teisingas išmušimas). Jei vienu metu įvyksta išmušimo klaida ir standartinė klaida, tai yra traktuojama kaip išmušimo klaida.

Grubios klaidos
Grubi klaida yra skiriama už tris iš eilės padarytas klaidas. Tik standartinės klaidos turi būti skaičiuojamos (žr. Bendros taisyklės p.2.2.1.Trijų klaidų taisyklė). Už trečią klaidą iš eilės skiriamas vienas baudos taškas ir papildomai skiriama dar penkiolika baudos taškų. Iš eilės padarytų klaidų skaičius tampa lygus nuliui ir trikampis yra perstatomas. Tris klaidas padaręs sportininkas privalo atlikti išmušimo smūgį (žr. 3 Teisingas išmušimas). Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Bendros taisyklės p.2.3 Nesportinis elgesys).